Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ceníme si vašeho zájmu o naše webové stránky. Na ochranu vašeho soukromí klademe velký důraz. Osobní údaje shromažďujeme, ukládáme a používáme v souladu s ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Níže uvádíme podrobné informace o tom, jak s vašimi údaji zacházíme, o typech dat, které zpracováváme a k jakým účelům a jaká vám přísluší práva.

1. Zásady ochrany osobních údajů v kostce

Obecné informace

Následující informace vám poskytují jednoduchý přehled o tom, co se děje s vašimi osobními údaji při návštěvě našich webových stránek. Osobní údaje jsou všechna data, která vás osobně identifikují. Podrobné informace o ochraně osobních údajů naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů uvedených v tomto textu.

Sběr dat na našich webových stránkách

Kdo je zodpovědný za shromažďování údajů na těchto stránkách? Zpracování dat na těchto webových stránkách provádí provozovatel webových stránek. Jeho kontaktní údaje naleznete v tiráži (impressum) na těchto webových stránkách.

Jak získáváme vaše údaje?

Jedním ze způsobů, jak jsou údaje o vás získávány, je tak, že nám je sdělíte. Může se jednat například o údaje, které zadáte do kontaktního formuláře. Další data jsou shromažďována automaticky při návštěvě webových stránek prostřednictvím našich informačních systémů. Jedná se především o technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas požadavku na stránku). Sběr těchto údajů se provádí automaticky hned, jak na naše webové stránky vstoupíte.

Na co používáme vaše údaje?

Část těchto údajů se shromažďuje, aby se zajistilo bezchybné poskytování webových stránek. Další údaje mohou být použity k analýze chování uživatelů.

Jaká práva máte ohledně vašich údajů?

Máte právo kdykoliv získat bezplatné informace o původu, příjemci a účelu vašich uložených osobních údajů. Máte také právo požadovat opravu, zablokování nebo výmaz těchto údajů. Máte-li k tomuto tématu či jakémukoli jinému tématu souvisejícímu s ochranou osobních údajů dotazy, můžete se kdykoli obrátit na adresu uvedenou v kontaktních údajích. Dále máte právo podat stížnost u příslušného orgánu dozoru.

Nástroje pro analýzu a nástroje třetích stran

Když navštívíte naše webové stránky, může být vaše chování při surfování statisticky vyhodnocováno. K tomu dochází především pomocí souborů cookie a tzv. analytických programů. Analýza chování při surfování je obvykle anonymní. Chování při surfování nelze vysledovat zpět k vám. Tuto analýzu můžete napadnout nebo jí zabránit tím, že některé nástroje nebudete používat. Podrobné informace naleznete v následujících zásadách ochrany osobních údajů. Tuto analýzu můžete odmítnout. O možnostech odmítnutí vás informujete dále v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

2. Obecné pokyny a povinné informace

Ochrana osobních údajů

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. Zpracováváme vaše osobní údaje důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů a s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Pokud používáte tento web, sbírají se různé osobní údaje. Osobní údaje jsou všechna data, pomocí kterých je možné vás osobně identifikovat. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jaké informace shromažďujeme a pro jaké účely je používáme. Vysvětlují také, jak a za jakým účelem se to děje. Upozorňujeme na to, že přenášení údajů v síti internet (např. v e-mailové komunikaci) může vykazovat mezery v bezpečnosti. Zcela bezpečná ochrana údajů před přístupem třetích stran není možná.

Informace k odpovědnému subjektu

Subjekt odpovědný za zpracování dat na těchto webových stránkách je:

WSM – Czech Republic s.r.o.
Za Nádražím 296
262 72 Březnice
Česká republika
Tel.: +420 318 498 111
E-mail: info.cz@wsm.eu

Zodpovědným subjektem je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně nebo spolu s ostatními rozhoduje o účelu a způsobu zpracování osobních údajů (např. jménech, e-mailových adresách atd.).

Zrušení souhlasu se zpracováním dat

Mnoho operací zpracování dat je možných pouze s vaším výslovným souhlasem. Již udělený souhlas můžete kdykoli zrušit. K tomu postačí neformální sdělení e-mailem na naší adresu. Zákonnost zpracování údajů provedená do zrušení zůstává odvoláním souhlasu neovlivněna.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

V případě porušení zákona o ochraně údajů má dotyčná osoba právo podat stížnost u příslušného orgánu dozoru. Příslušným orgánem dozoru pro záležitosti ochrany údajů je státní úředník pro ochranu údajů státu, v němž je naše společnost založena. Seznam úředníků ochrany osobních údajů a jejich kontaktních údajů naleznete na následujícím odkazu: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, pevná linka: +420 234 665 111, Fax: +420 234 665 444, http://www.uoou.cz/, Email: posta@uoou.cz

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo si nechat zaslat buď na sebe nebo na jinou osobu údaje, které zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo při plnění smlouvy, ve standardním, strojově čitelném formátu. Pokud požadujete přímé předání údajů jiné odpovědné osobě, bude to možné pouze v technicky proveditelné míře.

Šifrování SSL nebo TLS

Tato stránka z bezpečnostních důvodů a na ochranu přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo požadavky, které zasíláte nám jako provozovateli webu, používá šifrování SSL nebo TLS. Šifrované připojení poznáte podle toho, že adresní řádek prohlížeče se změní z „http: //“ na „https: //“ a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče. Pokud je povoleno šifrování SSL nebo TLS, údaje, které nám předáte, nelze číst třetími stranami.

Informace, blokování, odstranění

V rámci platných zákonných předpisů máte vždy právo na bezplatný přístup k uloženým vašim osobním údajům, jejich původ a příjemce a účel jejich zpracování, stejně tak jako na úpravu, blokování či vymazání těchto údajů. Máte-li k tomuto tématu či jakémukoli jinému tématu souvisejícímu s osobními údaji dotazy, můžete se kdykoli obrátit na adresu uvedenou v kontaktních údajích.

Odmítnutí reklamních sdělení

Použití kontaktních údajů v rámci povinně uveřejňovaných údajů k zasílání nevyžádané reklamy a informačních materiálů jsou tímto zakázány. Provozovatelé webových stránek si výslovně vyhrazují právní kroky v případě nevyžádaných reklamních informací, jako jsou spamové e-maily.

3. Úředník pro ochranu osobních údajů

Zákonem stanovený úředník pro ochranu osobních údajů

Pro naši společnost jsme jmenovali osobu pověřenou ochranou osobních údajů. WSM – Walter Solbach Metallbau GmbH paní Melanie Kreutz-Krause Industriestraße 20 51545 Waldbröl Německo Telefon: +49 2291 86 0 E-mail: datenschutz@wsm.eu

4. Sběr dat na našich webových stránkách

Soubory cookies

Tyto internetové stránky používají částečně takzvané soubory cookie. Soubory cookie nepůsobí na vašem počítači žádnou škodu a neobsahují viry. Soubory cookie činí naši nabídku uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které jsou uloženy na vašem počítači a které ukládá váš prohlížeč. Většina námi používaných souborů cookie jsou tzv. „relační soubory cookie“. Po skončení vaší návštěvy jsou automaticky vymazány. Ostatní soubory cookie zůstávají uloženy na vašem koncovém zařízení, dokud je nevymažete. Tyto soubory nám umožňují váš prohlížeč rozpoznat při opakované návštěvě. Můžete svůj prohlížeč nastavit tak, že budete o používání souborů cookie informování, povolíte je jen v jednotlivých případech, můžete vyloučit jejich přijetí pro konkrétní situace nebo i je zcela vyloučit, nebo i aktivovat jejich automatické vymazání při uzavření prohlížeče. Při deaktivaci souborů cookie může být omezena funkčnost těchto stránek. Cookies, které jsou nezbytné k provedení procesu elektronické komunikace nebo k zajištění některých požadovaných funkcí (např. funkce nákupního košíku), jsou zpracovány na základě čl. 6 odst. 1 pís. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání souborů cookie pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování svých služeb. Pokud jsou ukládány jiné soubory cookie (např. soubory cookie pro analýzu vašeho chování při surfování), budou v těchto zásadách ochrany osobních údajů uvedeny zvlášť.

Soubory protokolu na serveru

Poskytovatel stránek shromažďuje a automaticky ukládá informace v takzvaných souborech protokolu na serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Jsou to: typ prohlížeče a verze prohlížeče používaný operační systém referrer URL název hostitele přistupujícího počítače čas požadavku na serveru IP adresa Sloučení těchto dat s jinými zdroji dat se neprovádí. Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 pís. f DGDPR, který umožňuje zpracování dat pro účely plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

Kontaktní formulář

Pokud nám prostřednictvím kontaktního formuláře pošlete žádost, budou údaje z poptávkového formuláře, včetně vámi uvedených kontaktních údajů, uchovávány pro účely zpracování žádosti a v případě následných dotazů. Tyto údaje nebudou bez vašeho souhlasu předány dále. Zpracování údajů zadaných do kontaktního formuláře tedy vychází výlučně z vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 pís. GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. K tomu postačí neformální sdělení e-mailem na naší adresu. Zákonnost zpracování údajů provedeného před odvoláním souhlasu zůstává odvoláním neovlivněna. Údaje, které jste zadali do kontaktního formuláře, zůstanou u nás uchovány, dokud nás nepožádáte o smazání, nezrušíte svůj souhlas s ukládáním nebo nezanikce účel pro uložení dat (např. po uzavření vašeho požadavku). Závazné zákonné předpisy – zejména lhůty pro uchovávání – zůstávají nedotčeny.

Registrace na těchto webových stránkách

Můžete se zaregistrovat na našich webových stránkách a využít tak další funkce na webu. Používáme pouze údaje zadané za účelem využití příslušné nabídky nebo služby, pro kterou jste se zaregistrovali. Povinné informace požadované při registraci musí být uvedeny kompletně. V opačném případě zamítáme registraci. V případě důležitých změn, jako je rozsah nabídky nebo technické změny, používáme e-mailovou adresu, kterou jste uvedli při registraci, abychom vás touto cestou informovali. Zpracování údajů zadaných při registraci probíhá na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 pís. a GDPR). Souhlas můžete kdykoli odvolat. K tomu postačí neformální oznámení e-mailem na naši adresu. Právoplatnost již provedeného zpracování údajů zůstává odvoláním nedotčena. Údaje shromážděné při registraci budou u nás uloženy, dokud jste zaregistrováni na našich webových stránkách, a budou smazány až poté. Zákonné lhůty pro uchovávání zůstávají nedotčeny.

5. Sociální sítě

Zásuvný modul XING

Naše webové stránky využívají funkce sítě XING. Poskytovatelem je společnost XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Německo. Pokaždé, když navštívíte jednu z našich stránek, která obsahuje funkce XING, budete přesměrováni na servery XING. Ukládání osobních údajů přitom podle našich znalostí neprobíhá. Zejména nejsou ukládány IP adresy ani není vyhodnocováno chování při užívání stránek. Další informace o ochraně údajů a tlačítko Share XING můžete nalézt v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti XING na adrese: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

6. Analytické nástroje a reklama

Google Analytics

Tato webová stránka používá funkce služby Google Analytics. Poskytovatelem je společnost Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics používá tzv. soubory cookie. Jedná se o textové soubory, které jsou uloženy na vašem počítači a umožňují analýzu vašeho užívání této webové stránky. Informace vygenerované souborem cookie o vašem užívání této webové stránky jsou obvykle přenášeny na server společnosti Google v USA a tam uloženy.

Skladování cookies Google Analytics a použití tohoto analytického nástroje vyplývají ze čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem analyzovat chování uživatelů, aby optimalizoval jak svoje webové stránky, tak i reklamu.

Anonymizace IP adresy

Na těchto webových stránkách jsme aktivovali funkci anonymizace IP. Díky tomu bude vaše adresa IP v rámci členských států Evropské unie nebo jiných států, které podepsaly Dohodu o Evropském hospodářském prostoru, před odesláním do Spojených států zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa přenesena na server Google v USA a zkrácena tam. Jménem provozovatele těchto stránek společnost Google tyto informace použije k vyhodnocení vašeho užívání stránky, vytváření zpráv o aktivitě na stránkách a poskytování služeb spojených s užíváním internetu ve vztahu k provozovateli stránek. IP adresa zprostředkovaná vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics není společností Google slučována s jinými údaji společnosti Google.

Zásuvný modul do prohlížeče (plugin)

Ukládání souborů cookies můžete zakázat prostřednictvím příslušného nastavení svého prohlížeče. Upozorňujeme však na to, že v takovém případě možná nebudete moci využívat všechny funkce těchto internetových stránek. Dále můžete shromažďování údajů spojených s užíváním internetové stránky (včetně vaší IP adresy) společností Google a jejich zpracování zabránit tím, že si stáhnete a nainstalujete zásuvný modul, který je k dispozici na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 

Odmítnutí shromažďování údajů

Shromažďování údajů službou Google Analytics můžete zabránit klepnutím na následující odkaz. Bude nastaven soubor cookie pro odhlášení tak, aby se zabránilo shromažďování vašich údajů při návštěvách tohoto webu do budoucna: Deaktivovat Google Analytics.

Další informace o tom, jak zpracovávat uživatelská data v Google Analytics, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Zpracovávání údajů

Uzavřeli jsme se společností Google dohodu o zpracování údajů a při používání služby Google Analytics jsem zcela implementovali přísné požadavky německých úřadů na ochranu osobních údajů.

Demografické údaje ve službě Google Analytics

Tyto webové stránky využívají funkci „demografické údaje“ služby Google Analytics. Díky tomu je možné sestavovat zprávy, které obsahují výroky o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků stránek. Tato data pocházejí z reklamy založené na zájmech od společnosti Google a z údajů o návštěvnících třetích stran. Tato data není možné přiřadit žádné konkrétní osobě. Tuto funkci můžete kdykoliv deaktivovat v nastavení zobrazení ve svém účtu Google nebo shromažďování údajů přes Google Analytics zakázat úplně, jak je uvedeno v bodě „Odmítnutí shromažďování údajů“.

Hotjar

Tato stránka používá Hotjar. Poskytovatelem je společnost Hotjar Ltd., Level 2, St Julians Business Center, Elia Zammit Street 3, St Julians STJ 1000, Malta, Evropa (webová stránka: https://www.hotjar.com).

Hotjar je nástroj pro analýzu chování uživatelů na našich webových stránkách. S nástrojem Hotjar můžeme mimo jiné zaznamenávat pohyby myší, skrolování a kliknutí. Hotjar v tomto procesu může také určit, jak dlouho jste na určitém místě nechali kurzor. Z těchto informací vytváří Hotjar tzv. tepelné mapy, podle nichž lze určit, jaké oblasti stránek jsou návštěvníkem preferovány.

Dále můžeme určit, jak dlouho jste zůstali na některé stránce a kdy jste ji opustili. Můžeme také určit, kde jste přestali vyplňovat políčka v kontaktní formuláři (tzv. conversion funnels).

Kromě toho je díky nástroji Hotjar možné získat od návštěvníků přímou zpětnou vazbu. Tato funkce je určena ke zlepšení webových služeb provozovatele webových stránek.

Hotjar používá cookies. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které jsou uloženy na vašem počítači a které ukládá váš prohlížeč. Soubory cookie činí naši nabídku uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Zejména tyto soubory cookie pomáhají určují, zda byly naše stránky navštíveny určitým zařízením nebo zda byly pro daný prohlížeč zakázány funkce služby Hotjar. Soubory cookies nástroje Hotjar zůstanou ve vašem koncovém zařízení, dokud je neodstraníte.

Prohlížeč můžete nastavit tak, že budete o používání souborů cookies informováni a povolíte je jen v jednotlivých případech, můžete aktivovat jejich přijímání pouze v určitých případech nebo zcela zakázat jejich přijímaní, stejně tak jako aktivovat jejich automatické vymazání při zavření prohlížeče. Při zakázání souborů cookies může být omezena funkčnost těchto stránek.

Použití nástroje Hotjar a uchovávání souborů cookies nástroje Hotjar je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem analyzovat chování uživatelů, aby mohl optimalizovat jak nabídku na svých webových stránkách, tak svou reklamu.

Deaktivace nástroje Hotjar

Chcete-li zakázat sběr údajů nástrojem Hotjar, klikněte na následující odkaz a postupujte podle pokynů: https://www.hotjar.com/opt-out

Upozorňujeme, že deaktivace nástroje Hotjar musí být provedena zvlášť pro každý prohlížeč nebo pro každé zařízení.

Další informace o nástroji Hotjar a shromažďovaných údajích naleznete v zásadách ochrany údajů společnosti Hotjar na následujícím odkazu: https://www.hotjar.com/privacy

Dohoda o zpracování údajů

Se společností Hotjar jsme uzavřeli dohodu o zpracování údajů, abychom mohli implementovat přísné evropské právní předpisy na ochranu údajů. 

Remarketing Google Analytics

Naše webové stránky využívají funkce remarketingu Google Analytics v kombinaci s funkcemi Google AdWords a DoubleClick, které fungují napříč zařízeními. Poskytovatelem je společnost Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Tato funkce nám umožňuje propojit cílové skupiny reklam sestavené službou Google Analytics s funkcemi Google AdWords a Google DoubleClick napříč zařízeními. Tímto způsobem mohou být na jiném vašem zařízení (např. tabletu nebo počítači) zobrazeny také personalizované reklamní zprávy založené na vašich zájmech, které byly uzpůsobeny na základě vašeho předchozího surfování na původním zařízení (např. mobilní telefon).

Jakmile udělíte souhlas, propojí společnost Google k tomuto účelu historii procházení webu a aplikací s vaším účtem Google. Tímto způsobem se na každém zařízení, na kterém se přihlásíte do svého účtu Google, mohou zobrazovat stejné personalizované reklamní zprávy.

K podpoře této funkce služba Google Analytics shromažďuje identifikátory uživatelů ověřených společností Google, které se dočasně propojí s našimi údaji ze služby Google Analytics, abychom na základě nich mohli definovat a vytvořit cílové skupiny pro propagaci reklam napříč různými zařízeními.

Remarketing/cílení napříč různými zařízeními můžete trvale zrušit vypnutím personalizované reklamy ve svém účtu Google. Stačí kliknout na následujíí odkaz: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Shromažďování údajů z vašeho účtu Google bude vycházet výhradně z vašeho souhlasu, který můžete poskytnout nebo odvolat u společnosti Google (článek 6 odst. 1 pís. a GDPR). Při shromažďování údajů, které nejsou sloučeny do vašeho účtu Google (například proto, že nemáte účet Google nebo jste se s tímto slučováním nesouhlasili), je shromažďování údajů založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Zákonný zájem vyplývá ze skutečnosti, že provozovatel internetových stránek má zájem o anonymní analýzu návštěvníků webu pro reklamní účely.

Další informace a zásady ochrany osobních údajů naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google na adrese: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=cs. 

Google AdWords a sledování konverzí Google

Tyto webové stránky využívají službu Google AdWords. AdWords je online reklamní program od společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

V rámci Google AdWords používáme tzv. sledování konverzí. Když kliknete na reklamu zobrazovanou Google, bude nastaven soubor cookie pro měření konverzí. Cookies jsou malé textové soubory, které internetový prohlížeč ukládá na počítači uživatele. Tyto soubory cookie ztrácejí platnost po uplynutí 30 dní a neslouží k osobní identifikaci uživatelů. Pokud uživatel navštíví určité stránky tohoto webu a soubor cookie ještě nevypršel, Google i my můžeme rozpoznat, že uživatel klikl na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku.

Každý zákazník Google AdWords obdrží jiný soubor cookie. Soubory cookies nelze  později sledovat prostřednictvím webových stránek zákazníků AdWords. Informace shromážděné pomocí konverze souborů cookie se používají k vytváření statistik konverzí pro zákazníky AdWords, kteří si zvolili sledování konverzí. Zákazníci se mohou dozvědět celkový počet uživatelů, kteří klikli na reklamu a byli přesměrováni na spravovanou stránku pomocí měření konverzí. Nezískají však informace, pomocí nichž by mohl být uživatel osobně identifikován. Pokud se nechcete podílet na sledování, můžete se z něho odhlásit tím, že soubor cookies pro sledování konverzí  společností Google zakážete prostřednictvím svého internetového prohlížeče v sekci Uživatelské nastavení. Tímto se nebudete podílet na statistikách o sledování konverzí.

Ukládání “konverzních cookies” a použití tohoto sledovacího nástroje vyplývá ze čl. 6 odst. 1 pís. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem analyzovat chování uživatelů, aby mohl optimalizovat jak nabídku na svých webových stránkách, tak svou reklamu.

Další informace o Google AdWords a sledování konverzí Google naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

Prohlížeč můžete nastavit tak, že budete o používání souborů cookies informováni a povolíte je jen v jednotlivých případech, můžete aktivovat jejich přijímání pouze v určitých případech nebo zcela zakázat jejich přijímaní, stejně tak jako aktivovat jejich automatické vymazání při zavření prohlížeče. Při zakázání souborů cookies může být omezena funkčnost těchto stránek.

7. Zasílání novinek (newsletter)

Údaje pro zasílání novinek

Pokud byste chtěli dostávat informační bulletin (newsletter) nabízený na webových stránkách, potřebujeme od vás e-mailovou adresu a informace, které nám umožní ověřit, že jste vlastníkem poskytnuté e-mailové adresy a že souhlasíte s přijetím zpravodaje. Další údaje nejsou shromažďovány, resp. jsou shromažďovány pouze na dobrovolné bázi. Tato data používáme výhradně k doručení požadovaných informací a nepředáváme je dalším osobám. Zpracování údajů zadaných do formuláře pro přihlášení odběru zpravodaje tedy dochází výlučně na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 pís. GDPR). Udělený souhlas s ukládáním údajů, e-mailové adresy i jejich využívání k posílání novinek (newsletteru) můžete kdykoliv odvolat, například prostřednictvím odkazu „Odhlásit“ ve zpravodaji. Zákonnost již provedeného zpracování dat zůstává odvoláním nedotčena. Údaje, které jste u nás uložili za účelem přihlášení k odběru newsletteru budou u nás uloženy až do zrušení a budou po vymazány pro zrušení odběru newsletteru. Data, která u nás byla uložena k jiným účelům (např. e-mailové adresy do oblasti pro členy) zůstávají tímto nedotčena.

8. Pluginy a nástroje

YouTube

Na našich webových stránkách se používají pluginy ze stránky YouTube od společnosti Google. Provozovatelem stránek je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Když navštívíte některé z našich stránek s podporou pluginu pro YouTube, bude navázáno připojení k serverům společnosti YouTube. Serveru YouTube bude přitom sděleno, jaké z našich stránek jste navštívili. Pokud jste přihlášeni k účtu YouTube, dává vám YouTube možnost přiřadit vaše chování při prohlížení přímo k vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit tak, že se z účtu YouTube odhlásíte. Používání YouTube je v zájmu atraktivity prezentace našich online nabídek. Toto představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 pís. f GDPR. Další informace o zacházení s uživatelskými údaji naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti YouTube na adrese: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Vimeo

Naše webové stránky využívají pluginy z video portálu Vimeo. Poskytovatelem je společnost Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA. Když navštívíte některé z našich stránek s podporou pluginu pro Vimeo, bude navázáno připojení k serverům společnosti Vimeo. Serveru Vimeo bude přitom sděleno, jaké z našich stránek jste navštívili. Vimeo dále vyžaduje vaši IP adresu. To platí i v případě, že nejste k Vimeo přihlášeni nebo u Vimeo nemáte účet. Informace získávané společností Vimeo jsou přenášeny na server Vimeo v USA. Pokud jste přihlášeni k účtu Vimeo, dává vám Vimeo možnost přiřadit vaše chování při prohlížení přímo k vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit tak, že se z účtu Vimeo odhlásíte. Další informace o zacházení s uživatelskými údaji naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Vimeo na adrese: https://vimeo.com/privacy.

Webová písma

Tato webová stránka používá pro jednotné zobrazení druhů písma takzvaná webová písma (fonty), které jsou poskytovány z Google Web Fonts, Font Awesome a Fonts.com. Při otevření stránky váš prohlížeč nahraje potřebná písma do mezipaměti prohlížeče, aby se texty a písma zobrazovaly správně. Pro tento účel musí vámi používaný prohlížeč navázat spojení se servery těchto poskytovatelů. Poskytovatel takto získá informace o tom, že přes vaši IP adresu byla otevřena naše webová stránka. Používání webových písem je v zájmu atraktivity prezentace našich online nabídek. Toto představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 pís. f GDPR. Pokud váš prohlížeč nepodporuje webová písma, bude váš počítač používat standardní druh písma. Další informace o Google Web Fonts naleznete v části https://developers.google.com/fonts/faq a v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://www.google.com/policies/privacy/. Další informace o Fonts.com naleznete v části https://www.fonts.com/info/about-us a v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Monotype GmbH: https://www.monotype.com/de/rechtshinweise/datenschutzrichtlinie/. Další informace o Fonts Awesome naleznete v části https://fontawesome.com/help a v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Fonticons, Inc.: https://fontawesome.com/privacy.

Mapy Google

Tyto stránky využívají API mapové služby Google Maps. Poskytovatelem je společnost Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. K používání funkcí Google Maps je nutné uložit vaši IP adresu. Tyto informace jsou zpravidla předávány serveru Google ve Spojených státech a tam jsou ukládány. Poskytovatel těchto stránek nemá žádný vliv na tento přenos dat. Používání služby Google Maps je v zájmu atraktivity prezentace našich online nabídek a pro snadné vyhledání míst, která jsme uvedli na našich webových stránkách. Toto představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 pís. f GDPR. Další informace o zacházení s uživatelskými údaji naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google na addrese: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

LiveChat

Tato stránka využívá API chatové služby LiveChat pro přímou komunikaci se zákazníky prostřednictvím online chatu. Poskytovatelem je společnost LiveChat Software S.A., ul. Zwycięska 47, 53-033 Wroclaw, Polsko. K používání funkcí LiveChat je nutné uložit vaši IP adresu. Tyto informace jsou zpravidla předávány serveru v rámci EU a tam jsou ukládány. Poskytovatel těchto stránek nemá žádný vliv na tento přenos dat. Používání funkcí LiveChat je v zájmu přímé komunikace s naším týmem podpory. Toto představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 pís. f GDPR. Další informace o zacházení s uživatelskými údaji naleznete v prohlášní o implementaci GDPR společnosti LiveChat Software S.A. na adrese https://www.livechatinc.com/general-data-protection-regulation/ a v zásadách ochrany osobních údajů: https://www.livechatinc.com/privacy-policy/