Dodavatelé

WSM – Czech Republic s.r.o. je společnost, která prostřednictvím svých nabídek a činností sleduje širší cíle a podporuje ostatní v jejich dosahování. Proto se zavazujeme k etickému řízení společnosti, které je v souladu s mezinárodně uznávanými standardy a je sociálně a ekologicky odpovědné.

Na základě tohoto vodítka vybíráme naše dodavatele. Z tohoto důvodu jsme sestavili požadavky týkající se charakteru naší spolupráce a dodržování zákonů a směrnic pro naše dodavatele.

Přejít nahoru