Impresum

Údaje dle § 5 TMG (něm. zákon o elektronických informačních a komunikačních službách):

WSM – Czech Republic s.r.o.
Za Nádražím 296
262 72 Březnice
Česká republika

Telefon: +420 318 498 111
E-mail: info.cz@wsm.eu
Web: wsm.cz

Zastoupené jednateli:

Jaroslava Kasíková
Markus Weitz

Zápis v rejstříku:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn. C 56517.

Daň z přidané hodnoty:

IČ (): 25021648, daňové identifikační číslo (DIČ): CZ25021648

Řešení sporů

Evropská komise poskytuje platformu pro řešení sporů online (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Naši e-mailovou adresu naleznete nahoře v tiráži (impressum).
Nejsme připraveni ani povinni účastnit se řízení o řešení sporů před spotřebitelským smírčím soudem.

Odpovědnost za obsah

Jako poskytovatel služeb jsme v souladu s § 7 odst.1 TMG (něm. zákon o elektronických informačních a komunikačních službách) jsme odpovědni za vlastní obsahy na těchto stránkách podle obecně platných zákonů. Dle §§ 8 až 10 TMG (něm. zákon o elektronických informačních a komunikačních službách) jsme však jako poskytovatel služeb povinni sledovat přenášené nebo uložené externí informace nebo vyšetřovat okolnosti, které naznačují nezákonnou činnost.

Povinnosti odstranit nebo zablokovat používání informací podle obecného práva zůstávají nedotčeny. Záruka v tomto ohledu je však možná až od data zjištění konkrétního porušení zákona. Po zjištění příslušných porušení zákona tyto obsahy ihned odstraníme.

Odpovědnost za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsahy nemáme žádný vliv. Proto také nemůžeme převzít žádnou odpovědnost za tyto externí obsahy. Za obsahy propojených stránek je vždy odpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Odkazované stránky byly v okamžiku propojení zkontrolovány v souvislosti s možným porušením právních předpisů. Nelegální obsahy byly nebyly v okamžiku propojení rozpoznatelné.

Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránek bez konkrétních důkazů porušení zákona ovšem není únosná. Při oznámení porušení zákona takovéto odkazy okamžitě odstraníme.
Autorská práva

Obsahy a práce na těchto stránkách vytvořené provozovateli stránek podléhají německému autorskému zákonu. Množení, úprava, šíření a každý způsob zužitkování mimo hranice autorského práva musí být písemně odsouhlaseno daným autorem nebo tvůrcem. Stahování a kopie těchto stránek jsou určeny pouze pro soukromé, nekomerční účely.
Pokud obsahy na těchto stránkách nebyly vytvořeny provozovatelem stránek, použijí se autorská práva třetích stran. Konkrétně jsou obsahy třetích stran jako takové označeny. Pokud byste si i přesto všimli porušení autorských práv, prosíme vás o příslušné upozornění. Při oznámení porušení zákona takovéto obsahy okamžitě odstraníme.

Fotografické kredity

Přejít nahoru